Südamehaiguste teadmiste kontroll.

 1. Südamepuudulikkuse tunnused on……………….

2. Seedekulgla haigustest tingitud arütmia esmaseks ravivõtteks on (märgi õige vastus):

a) kohene südame rütmihäire korrigeerimine

b)põhihaiguse kõrvaldamine

3.Müokardiit tekib(vali õige või õiged)

a)stressi tagajärjel

b)infektsioonhaiguste tüsistusena

c)E-vit; Se ja Cu puuduse tagajärjel

4.Milliste söötmisvigade tagajärjel võib tekkida müokardiopaatia?

5. Endokardiidi ravi põhimõtted (kolm)

 6.Lahangul leitakse bakteriaalse endokardiidi korral muutusi (nimeta kus)?

 7. Kliinilised tunnused: palavik, tahhükardia, düspnoe, pos.veenipulss tekivad järgmiste haiguste korral (märgi õige või õiged)

a)   müokardiit

b)endokardiit

c)müokardoos

d)retikuloperikardiit

8. Traumalise  retikuloperikardiidi põhjuseks on ……..

9.Milline on vasikatel kõige sagedamini diagnoositav südamerike?