MÜOKARDIIT EHK SÜDAMELIHASEPÕLETIK.

Veise südamelihasepõletik  tekib valdavalt sekundaarsena bakteriaalsete või viirustest põhjustatud infektsioonhaiguste ja tromboemboolsete haiguste tagajärjel. Parasitaarhaigustest võivad müokardiidile eelneda strongüloosid, sarkotsüstoos või tsüstitserkoos. Müokardiit võib tekkida ka perikardiidi, endokardiidi, baktereemia ja sepsise tagajärjel.

Epidemioloogia. Sageli jääb haigus diagnoosimata, sest kulgeb märkamatult. Samuti võib  müokardiit kaasneda  teiste organsüsteemide haigustega. Müokardiiti haigestumist alahinnatakse, kuna surevus on väike. Surma põhjuseks loetakse infektsioonhaiguseid, mitte spetsiifiliste tunnusteta kulgevaid kardiovaskulaarseid haigusi. 

 Kliinilised tunnused. Haigustunnused varieeruvad sõltudes südamelihase põletikukollete suurusest ja seonduvate häirete tugevusest. Raske diagnoosida, kuna ei ole kindlaid äratuntavaid tunnuseid nagu näiteks kopsupõletiku korral. Lehmal esineb tahhükardia, südame arütmia( toonide kahestumine) ning südamekahinad nii trikuspidaal klapi kui ka mitraalklapi projektsioonidel. Lehmal on võib olla esinenud hiljuti palavikuga kulgenud haigus. Samuti on lehmal vähenenud koormustaluvus. Turselisele südamekahjustusele viitavateks tunnusteks on kägiveeni liigtäituvus, positiivne veenipulss ja periferaalne turse. Kõrvalnähtudena on kirjelda lonkamist, koolikuid ja hingeldust.

Kägiveenipais.mpg (5)  

Differentsiaaldiagnoos: endokardiidit, kardiomüopaatia, südame neoplaasia, turseline südamekahjustus. Diagnoosi kinnitus saadakse tihti alles patohistoloogilise uuringuga.

Kliiniline patoloogia. Täisvere analüüsil leitakse neutrofiilia ja leukotsütoos. Seerumi albumiinide sisaldus alanenud, seerumi globuliinid, BUN; kreatiniin, GGT, SDH ja bilirubiin suurenenud. EKG kasutamine praksise tingimustes keeruline. EKG-l siinustahhükardia.

Patofüsioloogia. Äge müokardiit e. angiopaatiline müokardi kahjustus võib üle minna idiopaatiliseks laienenud kardiomüopaatiaks. Rakulise metabolismi muutused tekivad mõlemal juhul, alandades müokardi kokkutõmbe võimet (alanenud südame võimsus).Et seda kompenseerida, suureneb ringleva vere maht rengio- angiotensiini-aldosterooni aktiveerumise tõttu. Arteriaalne takistus suureneb. Selline kompensatoorne mehhanism suudab lühikest aega olukorda füsioloogilises normis hoida. Venoosse vere tagasivalgumine ning arteriaalne takistus tekitavad kopsuturseid ning edasise müokardi kokkutõmbevõime languse. Tekivad südame turselisele kahjustusele iseloomulikud tunnused 

 Lahanguleid. Makroskoopilisi muutusi ei ole. Mikroskoopiline südamelihase uurimine näitab põletikulisi rakke (mononukleaarsed rakud) ning sidekudet südamelihases; südamelihaskiudude degeneratsioon, nekroos ning fibroos.

 Pilt 4.  Lahanguleid suu ja sõrataudi korral. müokardiit.( nn."tiger-heart")

 Ravi ja prognoos. Kuna müokardiit on sekundaarne haigus, on  Esmaseks ravivõtteks on kõrvaldada haiguspõhjused. Isoleerida haigustekitajad ning seejärel korrigeerida südametöö. Komplikatsioonidest on südame arütmiad, shokk, tromboembolism.Loomale tuleb anda puhkust ja rahu, head süüa ja vett. Müokardiidi varajases staadiumis annab ravi tulemusi, kuid diagnoosimine raskendatud. Tokseemia korral manustada kortikosteroide, kuid viirushaigustest põhjustatud põletiku korral on kortikosteroidid vastunäidustatud. Prognoos on hea, kui südame rütmihäireid ja südamekahjustust ei ole tekkinud. Halb on prognoos siis, kui on välja arenenud südamepuudulikkus.

 Loe läbi: Diagnostic Exercise: Myocarditis Due to Histophilus somni in Feedlot and Backgrounded Cattle

 

 MÜOKARDIOPAATIA.

Kardiomüopaatia on suurloomade alaäge või krooniline müokardi haigus. Veistel on esinemus mõõdukas.

Haigus on prognostiliselt halb. Looma elu kergendamiseks võib kasutada ionotroopsed vahendeid, diureetikume ja vasodilataatoreid.

Etioloogia. Tekib mürgistuste, söödatoksikooside ning puudushaiguste tagajärjel. Laienenud kardiomüopaatia tunnusteks on hüpertrofeerunud südamevatsad koos vähenenud süstoolse talitlusega. Seostatakse peamiselt E-vitamiini ja seleeni või  puudus vasepuudusega. Liigne süsivesikute rikas ratsioon või toksiliste ainete sisaldus söödas võib samuti olla eelsoodumuslikuks teguriks. 

Kliinilised tunnusteks on turselise südamekahjustuse tunnused.